ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลง

YULONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000532
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/8/2492 พ.ศ. (74 ปี 8 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
3/8/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 80 ตรอกวัดกัน ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ