ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลีเต็ง

LEE TENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000494
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/7/2492 พ.ศ. (74 ปี 10 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
18/7/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 161 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ