ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้นเซ่งฮวด

CHIN SENG HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000486
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/7/2492 พ.ศ. (74 ปี 9 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
16/7/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 93-95 และ 2 ถนนพาดสาย แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน