ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสิน

SAHASIN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000427
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/5/2492 พ.ศ. (75 ปี 23 วัน ที่แล้ว)
30/5/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 110,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 109 ถนนสำเพ็ง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน