ห้างหุ้นส่วนจำกัด งี่ฮวดเฮง

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด งี่ฮวดเฮง (ID: 0103492000397) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/5/2492 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 501 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้น กิจกรรมการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 50,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103492000397
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/5/2492 พ.ศ.
(75 ปี 1 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
30/5/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
50,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง