ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยวงศ์พาณิชย์

SURIWONGSE PHANICH LIMITED PARTNERSHIP.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยวงศ์พาณิชย์ (ID: 0103492000257) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 29/1/2492 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 416-418 ถนนสุริยวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม มีทุนจดทะเบียน 70,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103492000257
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
29/1/2492 พ.ศ.
(75 ปี 5 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
29/1/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
70,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง