ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่าทงเส็ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000231
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/1/2492 พ.ศ. (75 ปี 2 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
29/1/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 265 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10414 การผลิตน้ำมันมะพร้าว