ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยจีน

THAI CHIN LIMITED PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000206
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2492 พ.ศ. (75 ปี 4 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
26/1/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 12,612,500 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 468 ตรอกข้าวสาร ถนนสำเพ็ง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46622 การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน