ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟจินหลีจั่น

CHIN LEE CHAN RICE MILL LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟจินหลีจั่น (ID: 0103491001357) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/12/2491 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 16 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จ.นครปฐม กิจการหลักคือ การสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103491001357
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/12/2491 พ.ศ.
(75 ปี 7 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
3/12/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
10611 การสีข้าว

บริษัทที่คล้ายคลึง