ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมไทย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491001233
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/6/2491 พ.ศ. (76 ปี 10 วัน ที่แล้ว)
7/6/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 63,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 231-233 ถนนข้างวัดบพิตรพิมุข แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 12009 การผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ยกเว้น บุหรี่และซิการ์)