ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรยนตร์

MITRAYONT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491001209
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/5/2491 พ.ศ. (76 ปี 23 วัน ที่แล้ว)
27/5/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1487 ถนนพระรามที่ 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์