ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีวันจันท์กุนดันลาล

DIWANCHAND KUNDANLAI

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีวันจันท์กุนดันลาล (ID: 0103491001101) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/3/2491 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 175-177 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103491001101
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/3/2491 พ.ศ.
(76 ปี 3 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
30/3/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง