ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยซันอินดัสเตรียลคอร์ปอเรชั่น

THAI SHAN INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491000954
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/9/2491 พ.ศ. (75 ปี 8 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
23/9/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 217 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ