ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวางเฮงเสง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491000938
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/9/2491 พ.ศ. (75 ปี 7 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
10/9/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 7 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10773 การผลิตซีอิ๊ว