ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทประชุมการประมง

THAI HUA

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491000920
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/8/2491 พ.ศ. (75 ปี 8 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
28/8/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 96,600 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 321-325 ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 52221 กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ (ยกเว้น การขนถ่ายสินค้า)