ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงรับจำนำ ยู่อัน

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491000806
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/4/2491 พ.ศ. (76 ปี 1 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
27/4/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 16,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 12 ถนนลำพูนไชย แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 64925 การบริการของโรงรับจำนำ