ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง่วนเชียง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491000687
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/1/2491 พ.ศ. (76 ปี 3 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
16/1/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 61-63 ซอยตรอกซุง ถนนเจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10619 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเมล็ดธัญพืช ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น