ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐผล

PRASERTPOL LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491000571
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/11/2491 พ.ศ. (75 ปี 5 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
18/11/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 470-471 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 11041 การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด