ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่นไท้ไล้

SOON THAI LAI LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่นไท้ไล้ (ID: 0103491000547) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/11/2491 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 785 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103491000547
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/11/2491 พ.ศ.
(75 ปี 8 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
1/11/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง