ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจี้ยฮงเสง

CHIA HONG SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491000521
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/10/2491 พ.ศ. (75 ปี 6 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
19/10/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 90,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1438 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น