ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวางฮัวเฮง

KWANG HUA HENG.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491000377
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/8/2491 พ.ศ. (75 ปี 9 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
31/8/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 230,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 852 ตรอกตั้งโต๊ะกัง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10302 การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง