ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันรัต

NAM SIANG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491000318
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/7/2491 พ.ศ. (75 ปี 9 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
31/7/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 460,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 233-5 ถนนหน้าวัดจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20232 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ