ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง่วนหลี

NGUAN LEE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง่วนหลี (ID: 0103491000261) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/7/2491 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 801-3 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103491000261
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/7/2491 พ.ศ.
(76 ปี 2 วัน ที่แล้ว)
10/7/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง