ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินเอี๊ยะจั่น

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491000148
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/2/2491 พ.ศ. (76 ปี 4 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
6/2/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 32 หมู่ที่ 1 ถนนริมคลองประเวศ แขวงประเวศ* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว