ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งกี่

SENG KEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490001183
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/11/2490 พ.ศ. (76 ปี 5 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
3/11/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2 ถนนรองเมือง ซอย 2 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย