ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้นเฮงไถ่

CHINHENG THYE CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490001078
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/1/2490 พ.ศ. (77 ปี 3 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
16/1/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 259 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว