ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุมิตร

SRISUMITR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000900
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/8/2490 พ.ศ. (76 ปี 8 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
29/8/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 9/426 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป