ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทองการพิมพ์

KIM PAI LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทองการพิมพ์ (ID: 0103490000896) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 5/8/2490 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1741 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ แปรสภาพ

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103490000896
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
5/8/2490 พ.ศ.
(76 ปี 11 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
5/8/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
30,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
แปรสภาพ
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง