ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญงาน

SHAW PHANICH CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000756
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/1/2490 พ.ศ. (77 ปี 5 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
14/1/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 92/1 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25992 การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ