ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉั่วเฮงหลี

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000730
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/1/2490 พ.ศ. (77 ปี 5 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
3/1/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 667 ถนนตรอกเก้าชั้น แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 66123 กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ