ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยการค้า

WINSEL LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยการค้า (ID: 0103490000705) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/12/2490 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1218 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน มีทุนจดทะเบียน 272,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103490000705
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/12/2490 พ.ศ.
(76 ปี 7 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
17/12/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
272,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง