ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่ำเต็กไถ่

NAM TAK THAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000624
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/11/2490 พ.ศ. (76 ปี 5 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/11/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 115 ถนนซอยสุกร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น