ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างซุ่นเซ้งหลี

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000608
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/10/2490 พ.ศ. (76 ปี 7 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
30/10/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 180,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 8/1 ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10722 การผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์