ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งเฮงฮะกี่

YONG HENG HAKEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000527
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/9/2490 พ.ศ. (76 ปี 7 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
5/9/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 299/1 มุมถนน ถนนนเรศร์ ด้านสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96103 กิจกรรมการแต่งผม