ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานบูรพายาสูบ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000331
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/6/2490 พ.ศ. (77 ปี 11 วัน ที่แล้ว)
6/6/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 40 จุฬาลงกรณ์ซอย 7 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 12002 การผลิตบุหรี่และซิการ์