ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเวอร์ซีส์เทรดเดอร์ส

THE OVERSEAS TRADERS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000284
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/4/2490 พ.ศ. (77 ปี 1 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
29/4/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 202,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 605/1-605/2 ถนนสี่พระยา แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง