ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี้ยวเซ่ง

YEOW SENG LIMITED PARTNERSHIP.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี้ยวเซ่ง (ID: 0103490000233) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/3/2490 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 86 ถนนเยาวพานิช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 800,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103490000233
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/3/2490 พ.ศ.
(77 ปี 3 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
15/3/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
800,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง