ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งย่งฮวด

NG YONGHUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000144
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/2/2490 พ.ศ. (77 ปี 2 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
20/2/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 440/1 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ