ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีนอุตสาหกรรมกระดาษ

WAH KEW PAPER FACTORY LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีนอุตสาหกรรมกระดาษ (ID: 0103490000128) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/2/2490 พ.ศ. ที่ที่อยู่: ท้องที่ว่าการกิ่งอำเภอหนองแขม บ้านหนองแขม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง มีทุนจดทะเบียน 134,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103490000128
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/2/2490 พ.ศ.
(77 ปี 5 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
15/2/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
134,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง