ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๋วก๊วงหมง

TOW KWANG MONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103489000772
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/8/2489 พ.ศ. (77 ปี 10 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/8/1946 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 277-279 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46318 การขายส่งกาแฟชาโกโก้