ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะช่างพ.ประดิษฐ์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103489000578
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/5/2489 พ.ศ. (77 ปี 11 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/5/1946 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 35,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 284 ถนนมหาชัย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 31001 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้