ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่พงษ์เฮง

PONG HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103489000527
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/4/2489 พ.ศ. (78 ปี 26 วัน ที่แล้ว)
26/4/1946 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 61,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 39-41 ถนนสระสง (ตัดกับถนนตีทอง) แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45201 การบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์