ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมง่วนจั่น

KIM NGUAN CHAN.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103489000217
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/8/2489 พ.ศ. (77 ปี 7 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
28/8/1946 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 283 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป