ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานถ่านไฟกวงฮั้วหรือแสงงาม

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103489000195
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/8/2489 พ.ศ. (77 ปี 8 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
3/8/1946 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 135 สุขุมวิท 62 (ซอยสามภพนฤมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 27200 การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า