ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮะสุนไถ่

HAH SOON THAI

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103488000213
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/8/2488 พ.ศ. (78 ปี 7 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
29/8/1945 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1009 หมู่ 1 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น