ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเสงและบริษัท

THAI SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103488000141
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/4/2488 พ.ศ. (79 ปี 2 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
10/4/1945 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 108,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 410 ถนนสำเพ็ง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46321 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์