ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตต์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103487000031
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/3/2487 พ.ศ. (80 ปี 1 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/3/1944 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 130,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 73 หมู่ที่ 15 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25939 การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะทั่วไป ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น