ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่ำกี่

NUM KEE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103486000151
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/1/2486 พ.ศ. (81 ปี 4 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
23/1/1943 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 70,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 852-854 ถนนตรอกตั้งโต๊ะกัง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46321 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์