ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาอาชีพ

BURAPAR ARCHEEP LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103486000101
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/4/2486 พ.ศ. (81 ปี 1 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
13/4/1943 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 43 ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 51 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น