ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทสวัสดี

SAM FUAT LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103486000071
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/1/2486 พ.ศ. (81 ปี 4 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
22/1/1943 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 12,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 325 ถนนทรงสวัสดิ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ